VTP
Начало | Конференции | ВТП-ТУВ ЕООД | ТУ-Варна     EN
Направления

Тематични направления

  • A) Електрически машини и трансформатори;
  • B) Системи за управление, електрозадвижвания, роботи и мехатроника;
  • C) Силова електроника и микроелектроника;
  • D) Енергийни системи;
  • E) Възобновяеми енергийни източници;
  • F) Енергийна ефективност и качество на енергията;
  • G) Електротехнологии, микро и наноинженеринг;
  • H) Нови материали и компоненти;
  • I) Мониторинг и диагностика;
  • J) Проблеми на обучението.

Webmaster | ©2009 ВТП - ТУВ ЕООД