VTP
Начало | Конференции | ВТП-ТУВ ЕООД | ТУ-Варна     EN
Срокове

Срокове

30.06.2015 Изпращане на резюмета
15.07.2015
Потвърждение за приемане на резюмето
 
31.08.2015
Изпращане на пълния текст на докладите
15.09.2015
Потвърждение за приемане на докладите
 
20.09.2015
Заплащане на такса правоучастие
За български участници – 100 лв.
За докторанти – 50 лв.
След 20.09.2015
Заплащане на такса правоучастие
За български участници – 150 лв.
За докторанти – 75 лв.

Webmaster | ©2009 ВТП - ТУВ ЕООД