VTP
Начало | Конференции | ВТП-ТУВ ЕООД | ТУ-Варна     EN
За конференцията

За конференцията

Първата конференция по електрически машини ЕЛМА е проведена във Варна през ноември 1975 г.

  • ЦЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Основната цел на Конференцията е да се даде възможност на учени, изследователи, инженери, докторанти, производители и потребители да споделят опита си и да дискутират резултатите от своите теоретични и експериментални изследвания, използването на нови материали, нови технологии и схемни решения в областта на електрическите машини, задвижванията, силовата електроника и енергийните системи.

  • МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Технически университет - Варна

  • РАБОТНИ ЕЗИЦИ

Официалният език на Конференцията е английски.
Докладите трябва да бъдат написани и представени за отпечатване съгласно публикуваните на сайта на конференцията изисквания.

  • ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Докладите ще се представят на заседания по секции и постер¬но. Молим авторите да предложат предпочитаната от тях фор¬ма на представяне. Окончателното решение за формата на представяне ще бъде взето от Програмния комитет.

  • ИЗЛОЖБА

Каним фирмите да участват в изложбата, съпътстваща Конференцията. За да осигурите участието си, моля заедно със заявката за участие и резюмето да ни информирате за темата на Вашето участие в изложбата, необходимата площ и захранващо напрежение (ако е необходимо).

  • ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Таксата за участие в Конференцията е 100 лв. Таксата включва посещение на заседанията, сборник с трудовете на конференцията (вкл. на CD), кафе-паузи и тържествена вечеря. За студенти и докторанти таксата е 50 лв.

  • УЧАСТИЕ С ДОКЛАД

Желаещите да участват в Конференцията с доклад трябва да се регистрират на сайта на конференцията  elma.vtp-tuv.com и да изпратят до 15 юни 2015г. резюме на доклада  с обем една страница формат A4, съдържащо задължително заглавието, пълните имена на авторите и адрес за кореспонденция. Резюмето ще бъде рецензирано. То трябва да показва целите на работата, използваната методология за постигането им и най-важните заключения. Пълният текст на доклада трябва да бъде изпратен до 31 юли 2015г. Докладът ще бъде резензиран.


Webmaster | ©2009 ВТП - ТУВ ЕООД